Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Thông tin về lớp học

Cập nhật lúc : 10:07 28/06/2016  

Lớp học

Lớp học của bé
Lớp học của bé

Tổng số:  132 cháu/ 5 nhóm, lớp

          - Lớp MG Lớn:  32 cháu

          - Lớp MG Nhỡ 1:  29 cháu

          - Lớp MG Nhỡ 2:  25 cháu

          - Lớp MG Bé:  29 cháu

          - Nhóm trẻ:  24 cháu

Số lượt xem : 5368