Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo dục

Cập nhật lúc : 10:23 21/06/2017  

Kế hoạch dạy hè 2017


 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẨM LỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA ANH ĐÀO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/ KH-HAĐ

Khuê Trung, ngày 02 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động Hè năm 2017

         

          Thực hiện Công văn số 1172/SGDĐT-GDMN ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong hè 2017;

          Thực hiện Công văn số 421/PGDĐT-MN ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ về việc nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong hè 2017;

          Trường Mầm non Hoa Anh Đào xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017 cụ thể như sau:

             I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

             1. Mục đích

             - Nhằm phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức cho học sinh mầm non được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, lý thú.

          - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh mầm non trong kỳ nghỉ hè năm 2017.

          2. Yêu cầu

          - Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh mầm non thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, không áp đặt.

          - Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, giáo dục ý thức chủ động phòng chống các tai nạn, kỹ năng sống cho học sinh; thông qua các hoạt động tạo tâm thế phấn khởi chuẩn bị tốt các điều kiện cho trẻ bước vào năm học mới.

          II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

             1. Nguyên tắc tổ chức các hoạt động trong hè cho trẻ mầm non

          - Nhà trường tổ chức thu nhận trẻ mầm non trong dịp hè 2017 dựa trên tinh thần tự nguyện của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đơn vị; Phụ huynh học sinh có con đang học ở trường hoặc ở nơi khác đến có nhu cầu gởi con trong hè 2017 phải có đơn xin học hè. Đối với CBGVNV có nguyện vọng làm việc hè tại đơn vị phải có đơn xin đăng ký làm việc hè.

          - Dựa trên tình hình học sinh tại đơn vị, Hiệu trưởng bố trí, sắp xếp để giáo viên được thay phiên nhau nghỉ hè. Quan tâm đến chế độ đãi ngộ đối với CBGVNV làm hè tại trường.

          - CBQL luôn luôn có mặt tại trường để theo dõi và giải quyết công việc trong thời gian hoạt động hè, bố trí giáo viên dạy hè đảm bảo 02 giáo viên/lớp. Bố trí, sắp xếp số lượng cháu/ lớp hợp lý để đảm bảo chất lượng chăm sóc và an toàn cho trẻ.

          - Nhà trường thực hiện nghiêm túc các khoản thu - chi tiền ăn bán trú của trẻ dựa trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ trẻ, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuyệt đối không để giáo viên thu hộ.

          2. Tổ chức hoạt động hè

              a) Đối tượng học hè: Trẻ từ 18 tháng đến 05 tuổi

              b) Thời gian và địa điểm

          - Thời gian tổ chức làm việc hè:  Từ ngày 02/6 đến hết ngày 31/8/2017.

                   + Số buổi dạy/ ngày:  2 buổi/ ngày   (Có bán trú)

                   + Số hoạt động/ ngày:  5 hoạt động/ ngày

          - Địa điểm tổ chức dạy hè:  Trường Mầm non Hoa Anh Đào

          - Địa chỉ:  Số 6, Trần Huy Liệu, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

          c) Số lớp và số học sinh

          - Tổng số nhóm lớp:  05

          Trong đó:    Nhà trẻ:  01 nhóm;  Mẫu giáo:  04 lớp

          - Tổng số trẻ:  135 cháu

          Trong đó:            

                   + Nhà trẻ: 1 nhóm:  20 cháu

                   + Trẻ mẫu giáo Bé:  1 lớp:  25 cháu

                   + Trẻ mẫu giáo Nhỡ:  2 lớp:  55 cháu

                   + Trẻ mẫu giáo Lớn:  1 lớp:  35 cháu

          d) Các khoản thu tiền ăn và học phí trong hè 2017

          - Ăn Sáng:            10.000 đ/ngày  x  26 ngày  =  260.000 đ/tháng

          - Uống sữa sáng:    5.000đ/ngày   x  26 ngày  =  130.000 đ/tháng

          - Ăn phụ:               5.000đ/ngày   x  26 ngày  =  130.000 đ/tháng

          - Ăn trưa + Xế:     18.000đ/ngày   x  26 ngày  =  468.000 đ/tháng

          - Uống sữa chiều:   5.000đ/ngày   x  26 ngày  =  130.000 đ/tháng

          - Học phí + Phục vụ BT + Phụ phí:                      950.000 đ/tháng

                                       TỔNG CỘNG                             2.068.000 đ/tháng   

         

          - Ăn tối:                10.000 đ/ngày  x  26 ngày  =  260.000 đ/tháng

          - Tiền phục vụ ăn tối:                                        130.000 đ/tháng

                                      TỔNG CỘNG:                                 390.000 đ/tháng

 

          3. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mọi lúc, mọi nơi

          - Nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn phải có biện pháp khắc phục ngay.

          - Ban giám hiệu phân công, bố trí 2 giáo viên/lớp theo đúng quy định Điều lệ trường mầm non; sắp xếp phù hợp số lượng trẻ/nhóm, lớp đảm bảo đúng quy định. Đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ khi nhận cháu.

          - Trong thời gian tổ chức hoạt động hè tại đơn vị, Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên phải đảm bảo an toàn về tinh thần và tính mạng trẻ, tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ khi không có sự ủy quyền của cha mẹ trẻ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vi phạm đến thân thể trẻ. Trong trường hợp có sự cố xảy ra đối với trẻ tại đơn vị thì Hiệu trưởng phải kịp thời có biện pháp xử lý khắc phục ngay, đồng thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để được chỉ đạo và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan quản lý.

          4. Đảm bảo công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ

          - Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, công tác tổ chức bán trú. Quản lý chất lượng bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường tuyệt đối không mua thức ăn chế biến sẵn để tổ chức cho trẻ ăn.

          - Tiếp tục duy trì việc ký hợp đồng mua thực phẩm của công ty cung ứng thực phẩm Đắc Vinh; thực hiện giao nhận thực phẩm phải đảm bảo tính công khai, vào sổ chính xác, có đủ các thành viên ghi nhận; công khai thực đơn và tiền ăn của trẻ hàng ngày; đảm bảo nguồn nước sạch cho trẻ sinh hoạt; sử dụng bình inox để chứa nước uống cho trẻ, cho trẻ uống nước đun sôi để nguội.

          - Nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nuôi dưỡng, quản lý chất lượng bữa ăn cho trẻ theo đúng quy định: Công khai thực đơn và tiền ăn hàng ngày của trẻ. Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên cần kiểm soát kỹ số lượng suất ăn cho trẻ theo đúng thực tế số trẻ đi học nhằm tránh tình trạng bỏ sót trẻ không được ăn sáng, ăn trưa và ăn xế.

          - Tổ chức bữa ăn trưa cho CBGVNV trong hè cần có thực đơn riêng và phải có sổ báo ăn.

          - Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè cụ thể:

          + Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài lớp học, thường xuyên khai thông cống rãnh, ống thoát nước, nhà vệ sinh của trẻ luôn giữ khô ráo và thông thoáng; thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sàn nhà bằng xà phòng, chất sát khuẩn hoặc chloramin B2%; giáo dục trẻ thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và thói quen vệ sinh trong ăn uống.

          + Thực hiện vệ sinh bếp và dụng cụ nhà bếp sạch sẽ (bát, thìa, đĩa cho trẻ ăn phải được sấy khô trước khi sử dụng).

          + Nhà trường phối hợp với giáo viên các nhóm, lớp làm tốt công tác tuyên truyền với cha mẹ trẻ trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong mùa hè. Tổ chức tốt khâu vệ sinh cá nhân và vệ sinh trong ăn uống cho trẻ (rửa tay bằng xà phòng theo qu trình 6 bước trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tham gia hoạt động ngoài trời, hàng ngày thay quần áo vào buổi chiều, không cho trẻ mút tay và đưa đồ chơi lên miệng...).

          - Phòng chống nóng trong mùa hè cho trẻ: Bố trí đủ quạt, quạt hơi nước, điều hòa, phòng học thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ, không có mùi hôi. Thường xuyên cho trẻ uống nước sau mỗi hoạt động.

              5. Tổ chức các hoạt động giáo dục 

          - Bố trí đủ giáo viên đứng lớp để thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt 1 ngày của trẻ theo nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ hè.

          - Xây dựng kế hoạch ôn tập và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi; tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động ngoại khóa cho trẻ (dạy múa, vẽ, đàn, aerobic...); sử dụng các loại vở bài tập cho trẻ thực hiện phù hợp với độ tuổi; tuyệt đối không dạy trước chương trình ở các độ tuổi; đối với trẻ 5 tuổi, nhà trường chỉ đạo giáo viên đứng lớp không được dạy trước chương trình lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào; đảm bảo đầy đủ đồ dùng dạy học, đồ chơi và phương tiện khác phục vụ cho trẻ hoạt động.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2017; Xây dựng kế hoạch hoạt động hè năm 2017; Chỉ đạo CBGVNV thực hiện nghiêm túc việc phân công làm việc hè do nhà trường bố trí, duy trì việc họp giao ban trong hè.

             2. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo chỉ đạo của cấp trên.

          3. Thực hiện chế độ thu, chi theo quy định, thu học phí trong hè theo sự thỏa thuận với phụ huynh.

          4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo chính xác, kịp thời đối với cơ quan quản lý cấp trên. Nộp báo cáo hoạt động hè về Phòng GD&ĐT trước ngày 10 hàng tháng.

 

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2017 của Trường Mầm non Hoa Anh Đào./.

 

  Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);           

- Tập thể CBGVNV trường (để thực hiện);   

- Lưu: VP.                                                                                  

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hồ Thị Minh Hiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Số lượt xem : 5458